Strode Studios.jpg

Usluge grafičkog dizajna:

 • Branding, re-branding

 • Izrada logotipa

 • Dizajn posjetnica

 • Primarna sredstva komunikacije 

 • Dizajn promotivnih materijala

 • Knjiga grafičkih standarda

 • Dizajn letaka, brošura

 • Prijelom knjiga i kataloga

 • Banneri za društvene mreže i web stranice

 • Obrada fotografija i videozapisa

Za više informacija javite se na:

strodestudios@gmail.com

Usluge ilustracija:

 

Digitalne ilustracije:

 • ilustracije po fotografiji

 • ilustracije za knjige, slikovnice

 • ilustracije za infografiku

 • ilustracije za društvene mreže i web stranice

 • ikone

Ručno slikane ilustracije:

 • ilustracije po fotografiji

 • ilustracije vodenim bojama

 • ilustracije u tušu

 • kombinirane tehnike

 • slike na platnu akrilnim bojama

Za više informacija javite se na:

strodestudios@gmail.com

Untitled_Artwork (19).jpg

Novo na blogu:

IMG_3089.jpg

GET ACCESS TO FREE PRINTABLE CONTENT!

Sign up with your email address to receive freebies & news